پاییز عروس فصل ها

درد دل های ديو بچه

هميشه از ديو ها می ترسيدم

اما

ديروز  صدای يکی شون را شنيدم

که

با همون صدای نازک ديو بچه ايش می گفت :

خدا يا :چقدر سخته ديو بودن ميونه فرشته ها

   + پاییز ; ٧:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٠/٢۳
    پيام هاي ديگران ()

تا به کی؟

مااکثر العبر واقل العتبار

چه بسياراند عبرت ها و چه اندک اند عبرت گير ها .

 

ديروز بم. امروز جنوب شرق آسيا .......

 

خدا هنوز بندگانش را دوست ميدارد ....هنوز برای آنها نشانه می فرستد 

 

...اما....آيا ......بندگان .....

   + پاییز ; ۳:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٠/۱٠
    پيام هاي ديگران ()

مسيحا

به بهانه کريسمس:

A CHRISTMAS TREE

Star

Ifyou are

Alove compassionate

you will walk with us this year

We face aglacial distance, who are here

Huddle

At your feet

BY:William Burford                                           

به شكل شعر توجه كنيد

 

   + پاییز ; ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱٠/٩
    پيام هاي ديگران ()