پاییز عروس فصل ها

اين روز های سرد

_دو ساعت از غروب گذشته دارم بر میگردم خونه زیر نور چراغ های پیاده رو سایه ام را می بینم که سه تا شده

 

_یکی داره جلو جلو می ره یکی دوشادوشم و یکی هم از پشت سرم داره میاد

 

_از اونها می پرسم

 

_شما ها هم سردتون شده

 

_می بینم که بی هیچ حرفی دستاشونو می گیرین جلوی صورتشون  تا انعکاس بخار نفسشون دستها و صورتشون را گرم  بکنه

 

_...

 

 

 

M شاید یک می نی مال.

 

 

   + پاییز ; ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/۱٦
    پيام هاي ديگران ()