پاییز عروس فصل ها

بربريت نوين

من مطمئنم که جاهليت عصر ما به نسبت جاهليت و بربريت تمام اعصار حادتر است

ما در عصر سفسطه زندگی ميکنيم

در عصر بربر های مودب

ما در عصر حرف های قشنگ

ما در عصر تناقض تئوری با حقيقت زندگی می کنيم

تئوری ازادی بيان که مصداقش می شود توهين به اديان

و

حالا که کار به اينجا رسيد بهتر است بگويم که

اگر

يه ادم شجاع دخل سلمان رشدی کثيفو می آورد

کدوم مغز خر خورده ای جرئت می کرد به پيامبر ما توهين کنه؟

و من معنی اين سکوت بی معنی جماعت مسلمون ايرانی را نميدونم ...

غيرتمون کو...؟

پينوشت:عصبانی هستم...!

   + پاییز ; ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/۱۱/۱٥
    پيام هاي ديگران ()