پاییز عروس فصل ها

می گذرم...

از کنار باور ها

          حقیقت ها

         بودن ها و نبودن ها

از کنار خودم و شما

         ایمان

و  به گمان خودم از زیر  چشم  ِ ... می گذرم.

 

   + پاییز ; ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٥/۱٢
    پيام هاي ديگران ()