پاییز عروس فصل ها

دریچه

ای داد !
 تند باد
 توفان و سیل و صاعقه هر سوی ره گشاد
 دیگر به اعتمادِ که باید بود ؟
دیوار اعتماد فرو ریخت
 و کسوتِ بلند تمنا
 بر قامت بلند تو کوتاه تر نمود

 پایان آشنایی
آغاز رنجِ تفرقه ای سخت دردناک
 هر سوی سیل
 سنگین و سهمناک
من از کدام نقطه
آغاز می کنم ؟
توفان و سیل و صاعقه
اینک دریچه را
من با کدام جرات
 سوی ستاره ی سحری باز می کنم ؟

                                                                                   حمید مصدق

   + پاییز ; ٩:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۸/۱٤
    پيام هاي ديگران ()