پاییز عروس فصل ها

حادثه...خاطره...؟!

و اين

                                 حادثه ها

  چه زود

                                                  خاطره

می شوند.....

 

پينوشت:ندارد.

   + پاییز ; ۳:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٥/۱٢
    پيام هاي ديگران ()