پاییز عروس فصل ها

ن

ـجواب مسابقه امروز ما يک کلمه سه حرفی است؛

ـيک کلمه خوش آهنگ دردناک!

ـآنچه که نيمی از مردم دنيا آن را می کشند!

ـو آن نيم ديگر آن را می برند!

ـو اگر همه جمعيت دنيا را صد نفر فرض کنيم؛

                                 همه صد نفر به نوعی در آن به سر می برند.

يک راهنمايی کوچولو!!!

ـحرف اول کلمه مورد نظر ما ر و حرف آخر آن ج است.

جواب را حدس زديد؟

 

 

   + پاییز ; ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/٤/٤
    پيام هاي ديگران ()