پاییز عروس فصل ها

الرحیل! الرحیل!

هیچ وقت یادم نمی ره وقتی برای اولین بار این جمله را خوندم چه حالی شدم...

« الرحیل! الرحیل! اکنون بنگر حیرت میان عقل و عشق را!

اکنون بنگر حیرت عقل را و جرات عشق را!

بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند...

راحلان طریق عشق می دانند که ماندن نیز در رفتن است جاودانه ماندن در جوار رفیق اعلی

و این اوست که ما را کشکشانه به خویش می خواند. »

فتح خون شهید مرتضی آوینی

   + پاییز ; ٢:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٦/٢٧
    پيام هاي ديگران ()