پاییز عروس فصل ها

تا به کی؟

مااکثر العبر واقل العتبار

چه بسياراند عبرت ها و چه اندک اند عبرت گير ها .

 

ديروز بم. امروز جنوب شرق آسيا .......

 

خدا هنوز بندگانش را دوست ميدارد ....هنوز برای آنها نشانه می فرستد 

 

...اما....آيا ......بندگان .....

   + پاییز ; ۳:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٠/۱٠
    پيام هاي ديگران ()