پاییز عروس فصل ها

مصلوب

چشمانَ ت٬ بی شک عزادار نقره هایند

که ٬

این چنین مصلوبم کرده ای بر فراز جلجتای

                                                         مژگانَ ت

                                                                                                              

                                                                                                   ...

   + پاییز ; ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٠/٧
    پيام هاي ديگران ()