پاییز عروس فصل ها

خردی

از ماهیان کوچک این جویبار

 هرگز نهنگ زاده نخواهد شد،

من خردی عظیم خود را

می دانم و می پذیرم ،

اما وقتی که پنجه ی فتادن ریگی

خواب هزار ساله ی مردابی را می آشوبد،

این مشت خشم بی گمان بیهوده نیست که برجدار دلم می کوبد.

             اسماعیل خویی 

   + پاییز ; ٢:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/۱٠/۱۸
    پيام هاي ديگران ()