پاییز عروس فصل ها

...اين بهاره...؟

چند رکعت مانده به غروب با سايه های مسی رنگ-

چند درخت سيب و حوضی پر از ياد آب و مهتاب

خلوت کرده ای که چيزی شتک می زند به صورتت-حس می کنی سرماست-نيست؛

چيزی است که تو را ياد چيز ديگری می اندازد :

نوروزاست و ياد دوست......

اطراق سبزينه ها بر دلتان جاودانه بادا...

   + پاییز ; ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/۳٠
    پيام هاي ديگران ()