انسانم ... ... ...

تو می توانی هر گونه "بودن " را که بخواهی باشی ، انتخاب کنی . اما آزادی انتخاب تو در چارچوب انسان بودن محصور است . با هر انتخابی باید انسان بودن نیز همراه باشد.

                                                           شریعتی

/ 0 نظر / 68 بازدید