مسيحا

به بهانه کريسمس:

A CHRISTMAS TREE

Star

Ifyou are

Alove compassionate

you will walk with us this year

We face aglacial distance, who are here

Huddle

At your feet

BY:William Burford                                           

به شكل شعر توجه كنيد

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
پاييز

سلام دوستان ببخشيد که پست قبلی پاک شد و به ناچار کامنت ها هم