درد دل های ديو بچه

هميشه از ديو ها می ترسيدم

اما

ديروز  صدای يکی شون را شنيدم

که

با همون صدای نازک ديو بچه ايش می گفت :

خدا يا :چقدر سخته ديو بودن ميونه فرشته ها

/ 9 نظر / 27 بازدید
سلبیناز

خنده های ديوييه من که يادته؟ اول يکی از همونا براتو! ( تو گوشت می خندم ملت نشنون خوبيت نداره) گوشتو بيار نزديک........................................

سلبیناز

سخته... هم فرشته بودن... هم ديو بودن... من که نه فرشته ام نه ديو.... باز هم غريبی می کنم.

مرمر

واسه ی منم زندگی بين فرشته ها سخته!!

سلبیناز

فردا بايد که دوباره برگرديم............................

سلبیناز

کوووجااااااای؟ :))