...

روبروی آینه ایستاده ام ...

           به چشمانم نگاه می کنم ...

                            به عمق چشمانم ...

 دیگر اثری از دلربایی های گذشته در آنها نیست.

/ 5 نظر / 27 بازدید
آرزو

اگه بخوای بازم ميتونی جذاب باشی گلم

سلبی ناز

يعنی چی؟

سلبی ناز

اون کامنت آخر ات٬ يعنی جواب اين کامنت آخرم بوده؟

سلبی ناز

راستی سوغاتی اوردی؟ چه دعا هايی کردی؟