کی؟

سلام ...

تسليت...

تهنيت...

باز هم می خواهی نظاره گر باشی تا پدری در مقابل چشمان کودکش ...

باز هم می خواهی نظاره گر باشی تا کودکی د رآغوش  مادرش...

باز هم می خواهی نظاره گر باشی تا باکره ای ...

باز هم می خواهی نظاره گر باشی تا گرگ ها ما را بدرند؟

باز هم می خواهی نظاره گر باشی تا بترسيم؟

باز هم می خواهی نظاره گر باشي...

کار دنيا خراب است...

ازخدا نمی خواهی که ...؟

جسور شده ام...؟

آقا نمی آيی؟

پينوشت:سالروز امامت منجی تهنيت ...تهنيت.

/ 10 نظر / 17 بازدید
سلبیناز

سلام دختر... حالا ديگه آهسته ميای و می ری و خبر نمی دی؟ حالا ديگه ما غريبه شديم... به دل نگير... می دونی که تب چرت و پرت گفتنم از چهل هم زده بالا اين روزا... متشنج شدم... حيف که نوشتن چرت و پرت با اس ام اس سخته وگرنه اونروز تا شب می خواستم برات بنويسم... من نمی دونم چرا اينقدر حالم بد شده... چرا هيچی نمی گی تو... حس می کنم بی خبرم از حالت... نمی بينمت... ديوار بلند شده... کی بنايی داشتين؟... سی مان گرون نشده؟ سنگ چی؟ سنگی که بزنه همه ی شيشه ای ها رو يه باره خرد کنه... همه چی گرون شده... لبخند هم!

بنده خدا

سلام متن شما در وب سايت عاشقان امام زمان ديدم و گفتم سری به يک شيعه امام بزنم و چند کلمه : دوست من بايد گو ش هاتو تيز کنی و منتظر صدای پای لحظه ها باشی یک ثانیه هم از دست ندی ، قلبتو صاف و زلال کنی و از هر کدورت و تاری پاکش کنی، آنوقت خودش کرم خواهد کرد و نظری و الطفاتی و بارقه امیدی و...التماس دعا

سلبیناز

سلام بانو........ می دونستی رنگ بک گراندت چقدر قشنگه....

ابراهیم

سلام بر شما دوست عزيز خسته نباشيد همه ميدانند و باور دارند و حتی تاريخ ميداند که روزی کسی خواهد آمد که طعم شيرين عدالتش دنيا را سيراب خواهد کرد . کسی خواهد آمد که عشق به او از بهترين عشق هاست برای فرجش دعا کنيم

منم

خب ما که در دوران سخت و انتظار اينجا نوشتيم ...حالا زبان به شکر باز کنيم و به دعا برای دوست ...

منم

سلبيناز ناز نازم چرا ديگه اينجا حرفی نمی زنی؟

سلبيناز

ببين٬ حالا نمی شه اينقده زود نری؟

Emotions in Paradise...TiNa

پاييز جان مرسی ...و مرسی به خاطر تبريـــــک ... نوشتها و وبلاگت قشنگند .نوشته اين روزهای سرد خيلی قشنگ بود .

...

اين دعا کردن نيست ها. اين به اجبار خواستنه. اين از رفتار مومنان نيست که صبر از کف بدند و توکل رو فراموش کنند. از اين سالروز امامت که چند ساليه باب شده زياد دل خوشی ندارم. به دلم نميشينه. زيادی حاکمانه است. شايسته ی آقا نيست. ايشون از بدو آفريش آقا بودن و تا هميشه هم خواهند بود. از جنس ابدی و ازلی اند. حيف نيست سالروز آغاز حکومت براشون در نظر بگيريم؟ ... يه جوری برام آزاردهنده است ...