ن

ـجواب مسابقه امروز ما يک کلمه سه حرفی است؛

ـيک کلمه خوش آهنگ دردناک!

ـآنچه که نيمی از مردم دنيا آن را می کشند!

ـو آن نيم ديگر آن را می برند!

ـو اگر همه جمعيت دنيا را صد نفر فرض کنيم؛

                                 همه صد نفر به نوعی در آن به سر می برند.

يک راهنمايی کوچولو!!!

ـحرف اول کلمه مورد نظر ما ر و حرف آخر آن ج است.

جواب را حدس زديد؟

 

 

/ 31 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سلبی ناز

... دور ِ... فاصله هست... چی بگم... ... دعوام نکن... از من کاری بر نمیاد... ساکت َم...

سلبی ناز

... متاسف شدم... به جواد تسليت بگو... روحش شاد... چقدر بزرگ بوده...

سلبی ناز

هستی دخترک؟

ادیسه

سلام همسايه. می گم نکنه گذاشتيد پاييز بشه تا آپ کنيد؟

سيدعلی

گفتم در متن که عشق مجازی واژه اشتباهی است. هر عشقی مقدس است به نظر من منتها سقفی دارد. / جواب کامل تری خواهم نوشت چون خودم به اين بحث علاقه وافری دارم!

سلبی ناز

چی بگم...؟ فعلا که از همه طرف داره سر ِ من کاسه کوزه می شکنه...

سلبی ناز

هيچ کسی نيست که در بيشه ی عشق....

سلبی ناز

زودتر بانو بنويسش... چشم انتظارت هستم. همين جا بگذارش... چه به موقع بود آن شعر... چه رسا...!

ريحانه

جواب رنجه که ... من عاشق پاييزم چون متولد پاييزم موفق باشی