به خودم ...

ببین بی حاشیه مثه همیشه !

می دونن که تو اهل نشونه نیستی ...

به جای نشونه ها این بار هم دارن واضح و روشن بهت می گن ...

چرا نمی بینی ...

چرا خودتو به خواب زدی ؟

چرا  سر حرفت نیستی؟

خودت گفته بودی که هر چی خدا بخواد ...

پس حالا چرا اما و اگر می کنی؟

چرا شاکر نیستی؟

/ 0 نظر / 21 بازدید